top of page

รู้ทันราคาเหล็ก ไม่เจ็บตัว Ep.2

“HOW STEEL IS MADE” เหล็กมาจากไหน?

ก่อนอื่นที่จะพูดวิธีการคาดคะเนแนวโน้มราคาเหล็กได้นั้น

เราจำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของเหล็กชนิดต่างๆก่อน เพื่อจะได้เห็นภาพเชื่อมโยงราคาเหล่านั้น ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ขออธิบายเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆดังนี้

1) การผลิตเหล็กต้นน้ำ (Crude steel) เป็นกระบวนการทำสินแร่เหล็ก (Iron ore) ให้เป็นเหล็กกล้า (Steel) เป็นปริมาณมากๆ

- การถลุงสินแร่เหล็ก ผ่านเตา BF (Blast furnace) โรงงานในประเทศจีน กว่า 80% เป็นกระบวนการเตา BF เนื่องจากมีประมาณในการผลิตขั้นต่ำค่อนข้างสูง ต้องผลิตจำนวนครั้งละมากๆ ขนาดเตา BF เมื่อจุดไฟเพื่อหลอมแล้วมักเปิดตลอดเวลาเป็นหลายเดือน ปีปีหนึ่งจะหยุดซ่อมบำรุงเพียงไม่กี่ครั้งเพราะเสียค่าใช้จ่ายการให้ความร้อนใหม่กลับมา (Reheat) ค่อนข้างมาก

- การหลอมเศษเหล็ก ผ่านเตา EAF เป็นกระบวนการ recycle เศษเหล็ก โดยใช้การหลอมด้วยเตาไฟฟ้า ทำให้สามารถทำจำนวนน้อย ต่อครั้งได้และมีความคล่องตัวสูงกว่าแบบ BF โดยมากมักอยู่ในภูมิภาคยุโรป เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

2) เหล็กกลางน้ำ (Semi-finish product) เนื่องจากเหล็กได้ถูกใช้เป็นวัสดุในสินค้าหลากหลายรูปแบบมาก การที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูปจากขั้นตอนเหล็กต้นน้ำเป็นไปได้ยาก ตัวอย่างเช่น การผลิตน๊อต สกรู ไซส์ต่างๆจากเตาหลอมซึ่งมีกำลังผลิต หลายล้านตันต่อเนื่องทั้งปี เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ การผลิตเหล็กต้นนำ้จะผลิตเหล็กในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi finished product) ก่อนเพื่อพักสินค้า

Semi finished product แบ่งกว้างๆ 2 หมวดสินค้า - เหล็กทรงยาว (Long product) ก็คือ Billet มีลักษณะเป็น แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ถือเป็นวัตถุดิบของเหล็กเส้น, เหล็กฉาก, เหล็กราง, เหล็กลวด ทั้งหมด - เหล็กทรงแบน (Flat product) ก็คือ Slab มีลักษณะเป็น แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัน เหมือนโต๊ะเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ เหล็กแผ่นทุกชนิด

3) เหล็กปลายน้ำ (Finish product) มีความหลากหลายมาก จะขอกล่าวเฉพาะสินค้าเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่านั้น - เหล็กม้วนรีดร้อน (Hot rolled coil) เป็นวัตถุดิบ ของสินค้าที่เป็นแผ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ท่อเหล็ก, เหล็กตัวซี, เหล็กแผ่นตัด, เหล็กแผ่นลาย หรืออาจนำมารีดเย็น และเคลือบสี เพื่อการใช้งานประเภทเมทัลชีท, ตัวถังรถยนต์, เหล็กเคลือบสังกะสี Pre-zinc, เครื่องใช้ไฟฟ้า

- เหล็กเส้น (Rebar)/ เหล็กลวด (Wirerod)/ เหล็กฉาก (Angel bar)/ เหล็กรางน้ำ (Channel)/ เหล็กบีม (Beam) ผลิตโดยการนำ Billet มาให้ความร้อนใหม่ แล้วรีดเป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ

สรุป จะเห็นได้ว่าเราสามารถเห็นแนวโน้มของราคาเหล็กได้เพียงจับตาดูราคาเหล็กโลกไม่กี่ตัวที่สำคัญดังต่อไปนี้

1) สินแร่เหล็ก 2) เศษเหล็ก 3) เหล็กม้วนรีดร้อน (HRC) 4) บิลเล็ต (Billet)

ในโอกาสหน้าจะมานำเสนอ ราคาแต่ละตัวโดยละเอียด

[A]


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page