© 2017 by T.Standardsteel Co,.ltd

  • Facebook Social Icon
  • lineadd
Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

รู้ทันราคาเหล็ก ไม่เจ็บตัว Ep.2

December 15, 2017

“HOW STEEL IS MADE”
เหล็กมาจากไหน?

ก่อนอื่นที่จะพูดวิธีการคาดคะเนแนวโน้มราคาเหล็กได้นั้น

เราจำเป็นต้องมีพื้นฐานความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตของเหล็กชนิดต่างๆก่อน 
เพื่อจะได้เห็นภาพเชื่อมโยงราคาเหล่านั้น ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ขออธิบายเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆดังนี้

1) การผลิตเหล็กต้นน้ำ (Crude steel) 
         เป็นกระบวนการทำสินแร่เหล็ก (Iron ore) ให้เป็นเหล็กกล้า (Steel) เป็นปริมาณมากๆ

         
         - การถลุงสินแร่เหล็ก  ผ่านเตา BF (Blast furnace)
              โรงงานในประเทศจีน กว่า 80% เป็นกระบวนการเตา BF เนื่องจากมีประมาณในการผลิตขั้นต่ำค่อนข้างสูง ต้องผลิตจำนวนครั้งละมากๆ ขนาดเตา BF เมื่อจุดไฟเพื่อหลอมแล้วมักเปิดตลอดเวลาเป็นหลายเดือน ปีปีหนึ่งจะหยุดซ่อมบำรุงเพียงไม่กี่ครั้งเพราะเสียค่าใช้จ่ายการให้ความร้อนใหม่กลับมา (Reheat) ค่อนข้างมาก

         - การหลอมเศษเหล็ก  ผ่านเตา EAF
               เป็นกระบวนการ recycle เศษเหล็ก โดยใช้การหลอมด้วยเตาไฟฟ้า ทำให้สามารถทำจำนวนน้อย ต่อครั้งได้และมีความคล่องตัวสูงกว่าแบบ BF โดยมากมักอยู่ในภูมิภาคยุโรป เพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

2) เหล็กกลางน้ำ (Semi-finish product)
          เนื่องจากเหล็กได้ถูกใช้เป็นวัสดุในสินค้าหลากหลายรูปแบบมาก การที่จะผลิตสินค้าสำเร็จรูปจากขั้นตอนเหล็กต้นน้ำเป็นไปได้ยาก ตัวอย่างเช่น การผลิตน๊อต สกรู ไซส์ต่างๆจากเตาหลอมซึ่งมีกำลังผลิต หลายล้านตันต่อเนื่องทั้งปี เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
         จึงเป็นสาเหตุที่ การผลิตเหล็กต้นนำ้จะผลิตเหล็กในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi finished product) ก่อนเพื่อพักสินค้า

         Semi finished product แบ่งกว้างๆ 2 หมวดสินค้า
         - เหล็กทรงยาว (Long product)  ก็คือ Billet มีลักษณะเป็น แท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัน ถือเป็นวัตถุดิบของเหล็กเส้น, เหล็กฉาก, เหล็กราง, เหล็กลวด ทั้งหมด
         - เหล็กทรงแบน (Flat product)  ก็คือ Slab มีลักษณะเป็น แท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัน เหมือนโต๊ะเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ เหล็กแผ่นทุกชนิด


3) เหล็กปลายน้ำ (Finish product)
           มีความหลากหลายมาก จะขอกล่าวเฉพาะสินค้าเหล็กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่านั้น
          - เหล็กม้วนรีดร้อน (Hot rolled coil) 
                 เป็นวัตถุดิบ ของสินค้าที่เป็นแผ่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ท่อเหล็ก, เหล็กตัวซี, เหล็กแผ่นตัด, เหล็กแผ่นลาย
 หรืออาจนำมารีดเย็น และเคลือบสี เพื่อการใช้งานประเภทเมทัลชีท, ตัวถังรถยนต์, เหล็กเคลือบสังกะสี Pre-zinc, เครื่องใช้ไฟฟ้า

          - เหล็กเส้น (Rebar)/ เหล็กลวด (Wirerod)/ เหล็กฉาก (Angel bar)/ เหล็กรางน้ำ (Channel)/ เหล็กบีม (Beam)
                   ผลิตโดยการนำ Billet มาให้ความร้อนใหม่ แล้วรีดเป็นรูปทรงต่างๆ ตามต้องการ


สรุป จะเห็นได้ว่าเราสามารถเห็นแนวโน้มของราคาเหล็กได้เพียงจับตาดูราคาเหล็กโลกไม่กี่ตัวที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1) สินแร่เหล็ก
 2) เศษเหล็ก
 3) เหล็กม้วนรีดร้อน (HRC)
 4) บิลเล็ต (Billet)

ในโอกาสหน้าจะมานำเสนอ ราคาแต่ละตัวโดยละเอียด

[A]

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

ที.แสตนดาร์ดสตีล

T.STANDARDSTEEL